Aksjebrev

Aksjebrev i fysisk form utstedes ikke mer. Siden 1. januar 2000 har aksjebrev ingen rettsvirkning da det ble erstattet av en ordning med føring av aksjebok.

Aksjeselskaper ble stiftet i Norge så tidlig som på begynnelsen av 1800- tallet. Aksjebrev før 1850 er meget sjelden å finne i Norge. Etter 1850 begynner den industrielle revolusjon å få betydning i Norge i form av at det dannes mange nye selskaper.

Aksjebrev fra perioden før 1930 er sjeldnere enn etter da dette som regel er aksjebrev som stammer fra selskaper som gikk konkurs. Aksjebrevene ble derfor ugyldige og de fleste investorer kastet sine aksjebrev. Men ikke alle.
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no