Midt-Norsk Baseservice A/S 1995

År  1995

Gruppe  Base-virksomhet

Sted  Kristiansund

Pålydende  Kr 4.039

Opplag  Nr 0074-76 av ?

Annet

 

Kategori: Stikkord:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no