Missionshuset 1860

År  1860

Gruppe

Sted  Kristiansund

Pålydende  50 spesiesdaler

Opplag  Nr 13 av ?

Annet

 

Aksjebrev for nytt misjonshus på Kirkelandet. Misjonshuset var ferdig bygget i 1895. Undertegnede direksjon var P. Paulsen, O.P. Petersen, John Glærum og O. Barman. Mange av gårdbrukerne i Kristiansund var Haugianere og denne flokken ble gjerne kaldt “livgarden”. Gårdbruker Ole Fladvad kom fra Sunndalen og kjøpte Brunsviken gård ca 1850. Han var en ivrig Haugianer og var med og stiftet misjonsforeningen og bygge misjonshuset. Misjonshuset som Haugianerne bygde var det første i Kristiansund. Han var gift med Marit Resell fra Meldalen som også var Haugianer. Hennes foreldre kjøpte Bremsnes gård. (Fra Nordmøre museums fotosamlinger)

Kategori: Stikkord: ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no