Nordmøringen A/S 1921

År  1921

Gruppe  Blad og trykkeri

Sted  Sunndalsøra

Pålydende  Kr 25

Opplag  Nr 44 av 213

Annet  Aksjebrevet eies av Odd-Helge Gravem

 

Kategori: Stikkord:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no