Bypost

Kristiansund hadde i to korte perioder egne lokale frimerker – «bypost-merker»:
Kristiansund bypost #1: 01.09.1878-27.09.1879

Den første byposten i Kristiansund ble opprettet 01.09.1878 av Mads Andresen og Ludvig M. Johnsen. Mye tyder på at byposten hadde en viss suksess i ukene etter åpningen, men gikk snart over i en betydelig krangel mellom eierne. Postmengden skrumpet raskt inn, og et forsøk på overdragelse av den daglige drift til Alida Andersen førte ikke til noen synlig bedring. Byposten ble nedlagt 27.09.1879 etter et drøyt års drift.

Det ble også produsert 4 brev kort i 1879.
Kristiansund bypost #2: 01.03.1887-04.01.1889

Etter en pause på åtte år ble det gjort et nytt forsøk på å opprette bypost i Kristiansund. Denne gangen var det bankbokholder Johan C. Brun som forsøkte seg. Dette skjedde den 01.03.1887, og en viss oppslutning blant publikum medførte at byposten fikk konsesjon til å fortsette etter 31.12.1888. Brun var imidlertid lite interessert i å fortsette virksomheten, og allerede 04.01.1889 annonserte han at byposten foreløpig nedla sin virksomhet. Den ble aldri gjenopprettet og på forsommeren ble han pålagt å fjerne bypostkassene som fortsatt hang ute.
Det finnes 24 forskjellige frimerker fra begge periodene. Enkelte merker har varianter av disse igjen hvor det kan være forskjellige farger, eller varierende tagger. Det finnes også noen forfalskninger.

For utfyllende informasjon anbefales katalogen: Katalog over Norges bypost, Bjørn Schøyen og Finn Aune, 2005 – utgave.
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no