Iddiser

Etiketter fra ulike hermetikkprodusenter på Nordmøre. For å se flere - se også kategorien "Hermetikkbokser"

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no