Kristiansunds Telefonselskap A/S 1921

År  1921

Gruppe  Telefonselskap

Sted  Kristiansund

Pålydende  Kr 1.000

Opplag  No 631 – 640

Annet  Litra C

 

Kategori: Stikkord:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no