Vi samler på eldre objekter fra Kristiansund og Nordmøres fortid. Dette kan være bokser fra fiskeindustrien, transportkvitteringer, poletter, reklameskilt, såpe, iddiser, reklamemateriell eller annet med eldre lokalt opphav.

Siden er ikke en salgs-side, men etablert for å få en liten oversikt over ulike objekter.

Bidrag ønskes gjerne – enten korrigerende informasjon, utfyllende informasjon eller bare bilder av nye objekter.

Det taes forbehold om feil, og vi setter stor pris på tilbakemeldinger på feil som er gjort. Noen av kildene kan gi rom for tolkning/mistolkning, og vi korrigerer fortløpende.

Vi kan også være interessert i å kjøpe eldre gjenstander fra Kristiansund/Nordmøre.

Takk til samlere som har sendt oss bilder av objekter.

Send oss en e-post

– Erik Nørbech, Stig Sæther, Ture Haugen

Arkivfoto/illustrasjonsfoto for å vise lokasjon oa. er typisk fra Digitalt Museum/Nordmøre Museum og Nasjonalbiblioteket

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no