Medaljer og jakkemerker

Medaljer og jakkermerker fra Kristiansund.

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no