Medaljer og jakkemerker

Medaljer og jakkermerker fra Kristiansund.

Kategori: