Atlanterhavsveien A/S 1977

År 1977
Gruppe Kommunikasjon-Vei-Bro
Sted Averøy-Vevang
Pålydende Kr 100
Opplag Nr 11 av ?
Annet Lengde: 8274,  Bredde: 6,5 m, Antall bruer: 8, Byggestart: 01.08.1983, Åpnet: 07.07.1989, Kostnader: 122 millioner i 1989, Finansiering: Aksjekapital, riksveimidler, sysselsettn. midl. og bompenger.