Atlanterhavsveien A/S 1977

År  1977

Gruppe  Kommunikasjon-Vei-Bro

Sted  Averøy-Vevang

Pålydende  Kr 100

Opplag  Nr 11 av ?

Annet  Lengde: 8274,  Bredde: 6,5 m, Antall bruer: 8, Byggestart: 01.08.1983, Åpnet: 07.07.1989, Kostnader: 122 millioner i 1989, Finansiering: Aksjekapital, riksveimidler, sysselsettn. midl. og bompenger.

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no