Ulike samleobjekter KSU

Diverse saker, som ikke nødvendigvis er typisk firma-spesifisert, eller saker fra firma uten nærmere beskrivelse.

Under: Diverse hefter

Musikkkorpset Tempo's jubileumstur 1946 (55 mb):
Jubileumsutstillingen 1914 (44 mb):
En spasertur i gamle Kristiansund (40 mb):
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no