Sparebøsser

Fra tiden man hadde kontanter - og sparte penger. Ulike sparebøsser fra ulike banker. Nummereringen er tilfeldig.
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no