Klippfiskbokser

Antatt tatt i bruk første gang fra tidlig 20-tallet. Oversikten over de ulike variantene er ikke komplett.
Det er (iallefall) 23 selskaper og 54 boksvarianter (basert på ulik høyde og ulik design. Ikke medregnet at noen bokser har ulike produsentmerker - men ellers lik).
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no