Bypost 2-01

År  1. mars 1887

Farge  Rød

Ark størrelse (antall merker i ett ark)

Skrift på forside  Christianssunds Bypost 5 øre

Katalog nr.  2-1

Valør  5 øre

Annet  Tagget 9 1/2

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no