Bypost 2-03

År  1. mars 1887

Farge  Ultramarin til blå i nyanser

Ark størrelse (antall merker i ett ark)

Skrift på forside  Christianssunds Bypost 5 øre

Katalog nr.  2-3

Valør  5 øre

Annet  Tagget 9 1/2 og 11 1/2

2-3 Ia: Ultramarin, tagget 9 1/2

2-3 Ib: Blå, tagget 9 1/2

2-3 IIa: Blå, tagget 11 1/2 (1887-88)

2-3 IIb: Prøysisk blå, tagget  11 1/2 (1887-88)

2-3 P1: Prøvetrykk, 10 øre, grønn

2-3 P2: Prøvetrykk, 10 øre, blå

2-3 P3: Prøvetrykk, 10 øre, mursteinsrød

Kilde: Katalog over Norges byposter, Bjørn Schøyen og Finn Aune 2005 – utgave

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no