Bypost 1-10

År  1878

Farge  Blå

Ark størrelse (antall merker i ett ark)

Skrift på forside  Kristianssunds Bypost 4 øre M. Andresen & Co.

Katalog nr.  1-10

Valør  4 øre

Annet  Tagget

1-10 A: -Tg 11 1/2

1-10 B: -Tg 13 x 11 1/2

1-10 C: -Tg 12 1/2 x 11 1/2

1-10 D: -Tg 12 1/2 x 13

1-10 vt1: -Blandet tagging 11 1/2 x 11 1/2 x 13 (en side tagget 13)

1-10 F1: – Svart på blått papir, utagget

Kilde: Katalog over Norges byposter, Bjørn Schøyen og Finn Aune 2005 – utgave

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no