Bypost 1-16

År  1879

Farge  Grønn og sort

Ark størrelse (antall merker i ett ark)

Skrift på forside  Kristianssunds Bypost 7 øre M. Andresen & Co.

Katalog nr.  1-16

Valør  7 øre

Annet  Tagget

1-16 vt1: Utagget venstre side

1-16 P1: Prøvetrykk, gråoliven på rødaktig hvit kartong (vi kjenner ikke til noen eksempler av denne, men det er sannsynlig at den finnes)

1-16 P2: Prøvetrykk, som originalmerket, men utagget (gult midtfelt på baksiden av 1-16 P2, se under 1-15 P3)

Kilde: Katalog over Norges byposter, Bjørn Schøyen og Finn Aune 2005 – utgave

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no