Bypost 2-05

År  Desember 1888

Farge  Rød

Ark størrelse (antall merker i ett ark)

Skrift på forside  Christianssunds Bypost 2 øre

Katalog nr.  2-05

Valør  2 øre

Annet  Tagget 11 1/2

2-05 U: Utagget

Kilde: Katalog over Norges byposter, Bjørn Schøyen og Finn Aune 2005 – utgave

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no