Bypost 2-07

År  Desember 1888

Farge  Rød

Ark størrelse (antall merker i ett ark)

Skrift på forside  Christianssunds Bypost 10 øre

Katalog nr.  2-07

Valør  10 øre

Annet  Tagget 11 1/2

2-7 U: Utagget

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no