Bypost 2-04

År  Desember 1888

Farge  Rød

Ark størrelse (antall merker i ett ark)

Skrift på forside  Christianssunds Bypost 1 øre

Katalog nr.  2-4

Valør  1 øre

Annet  Tagget 11 1/2

2-4 U: Utagget

2-4 vt1: Dobbelt tagget

2-4 vt2: Utagget en side (høyre)

2-4 vt3: Utagget to sider

Kilde: Katalog over Norges byposter, Bjørn Schøyen og Finn Aune 2005 – utgave

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no