Bypost 1-15

År  1879

Farge  Gul og sort

Ark størrelse (antall merker i ett ark)

Skrift på forside  Kristianssunds Bypost 5 øre M. Andresen & Co.

Katalog nr.  1-15

Valør  5 øre

Annet  Tagget

1-15 vt1: Utagget venstre

1-15 P1: Prøvetrykk, gråoliven på rødaktig hvit kartong

1-15 P2: Prøvetrykk, som originalmerket, men utagget

1-15 P3: Prøvetrykk, gult midtfelt på baksiden av 1-16 P2

Kilde: Katalog over Norges byposter, Bjørn Schøyen og Finn Aune 2005 – utgave

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no