Bypost 2-02

År  1. mars 1887

Farge  Grønn

Ark størrelse (antall merker i ett ark)

Skrift på forside  Christianssunds Bypost 5 øre

Katalog nr.  2-2

Valør  5 øre

Annet  Tagget 9 1/2 eller 11 1/2

2-2 A: Tagget 9 1/2

2-2 B: Tagget 11 1/2 (1887-88)

2-2 vt1 (B): Ekstra “trippel-tagging”

2-2 vt2 (B): Horisontalt par, utagget mellom merkene

2-2 vt2A (B): Utagget høyre

2-2 vt2B (B): Utagget venstre

Kilde: Katalog over Norges byposter, Bjørn Schøyen og Finn Aune 2005 – utgave

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no