Bypost 1-11

År: 1878
Farge: Fiolett
Ark størrelse: (antall merker i ett ark)
Skrift på forside: Kristianssunds Bypost 7 øre M. Andresen & Co.
Katalog nr.1-11
Valør: 7 øre
Annet: Tagget

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no