Werring & Søn A/S

Etablert     1927

Opphørt     1960-70-tallet

Etablert 1927 – og videreførte driften fra tidl. Werring Hermanos Ltd (som igjen i sin tid var en videreføring av N. Knudtzon’s selskap). Brygger på det som i dag kalles Devoldholmen, og avbildet på klippfiskboksene. Tidligere var dette to holmer hvor den innerst i Vågen het Devoldholmen, og den ytre het Knudtzon-holmen (som satte opp bryggen i sin tid). Holmene ble bygd sammen.  Werring & Søn kjøpte også bryggene på Vikanholmen i 1938. Drift frem til midt på 60-tallet. De etablerte også Companhia Bacalhau LDA A/S i 1929 – men ikke kjent at de hadde klippfiskbokser.   Werring & Søn AS sine klippfiskbokser kom i mange størrelser; 2 kg, 4kg, 5kg 8kg og 10 kg.   (5 og 10 kg så skrives Kristiansund med Kr-, de andre med Ch-). Foto av “blikkskilt” er tatt i vinduet til klippfiskbutikken til Knut Garshol – disse ble benyttet på/i trekassene med klippfisk. Størrelse ca 70 x 50 cm

Kilder: Fylkesleksikon 1942, Årbok Nordmøre Museum 2013, Tidens Krav 1938

Kategorier: , Stikkord:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no