Werring & Søn A/S 2 kg

Etablert1927
Opphørt1960-70 tallet

 

Mer om selskapet finner du her: https://ksuarkivet.no/product/werringogsonn/

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no