B Heide 5kg

Etablert1889
Opphørt ? (nittitallet ?)

B Heide var også en av aktørene som hadde bred aktivitet innenfor fiskerinæringen – utover kun klippfisk (sild, rogn, sildoljefabrikk, interesser i trålrederi mm).  Anlegget ble solgt til Hydrotech i 1994.

En type klippfiskboks på 10kg og 5 kg   (klippfiskboks produsert av/merket NOBØ i Trondheim – dvs boks er nyere enn 1940)

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no