O.Y Norfinn

Etablert     1959

Opphørt     1988

O.Y Norfinn var en direkte videreføring av Halfdan Backer’s drift, hvor finske OY kom inn på eiersiden – og O.Y Norfinn ble etablert.  Klippfisktilvirkningen avtok etterhvert, mens det ble stor fokus på frossne produkter.  Våren 1988 kjøpte Frionor selskapet – og slo det konkurs et par mnd senere.   Idag er fabrikklokalene ombygd til leilighetsbygg.  Det er kun kjent å være 5kg-variant av klippfiskboks

Kilder: Tidens Krav 1988

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no