Halfdan Backer A/S_2_5kg

Etablert19?? (1857)
Opphørt

 

Direkte videreføring av I.C Loennechen  som ble etablert i 1857. Haldan Backer giftet seg med datter til Loennechen, og overtok bedriften i begynnelsen av 1900-tallet.  Brygger/fabrikk på Innlandet, fabrikken som idag kalles Norfinn ble bygd i 1951.  Etablerte også søsterselskapet El Aguila i 1933.  I 1959 etablerte Halfdan Backer A/S et nytt selskap sammen med finske OY, og etablerte O.Y Norfinn. Norfinn overtok fiskeanlegget. Firmaet eksisterer fortsatt (annen drift).  To boksvarianter, lik design, men inverte farger. Den blå er i 10kg og 5kg, den blanke (ikke hvit som den kan se ut som på bildene) er sett i 5kg

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no