Dahls Preserving Co A/S – Nordviken

Etablert     1914

Opphørt     1957/1972

Den største og mest betydningsfulle hermetikkfabrikken ble etablert på Nordvik.

Det startet i 1910, med Johan Dahl som begynte med hermetisering av krabbe på Nordvika.

I 1914 ble ei ny brygge bygd og et nytt familieselskap etablert. Johan og sønnene Iver og Ole, var eiere. Det nye firmanavnet ble Dahls Preserving. I tillegg til krabbe ble det nå hermetisert både kjøtt og fisk.

I 1922 gikk de over til hermetisering av sardiner og to røkeri ble innredet.

A/S fra 1923.

For å mestre dette med røking ble smølværingen Albert Lie sendt til Haugesund for å lære seg faget.

Fabrikken brant ned i 1935 og ny stor fabrikk stod ferdig i  1937 (Nordvika). “Den var en av de mest moderne fabrikker i Norden på denne tiden” (Botten, 2012). Fabrikken hadde kantine, dusjanlegg og vareheis. A/S Trondheim Canning & Eksport CO hadde nå overtatt de fleste aksjene. I arbeidskrevende perioder kunne det være over 100 personer i arbeid ved fabrikken.

Gikk inn i Trondhjem Canning og Export Co. i 1936 etter konkurs i 1935.

Oppgir i 1948 at den har følgende filialfabrikker: Bjugn Fabrikker A.s, Dahl Preserving Co. og Raakvaag Canning Co.

Produksjon avsluttet i 1957/58, meldt oppløst 1972.

Kilder: Tidens Krav 29 Juli 1972 og 1960, Hermetikkindustrien en spennende del av industriutviklingen på Smøla (av Rannei Botten, Artikkelen er fra Nordmøre museums årbok 2012), Handelsregistre for Kongeriket Norge 1914,

Kategorier: , Stikkord: , ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no