Einar Næbb-Wikan – AustSmøla

Etablert      1938

Opphørt     1975

“Einar Næbb-Wikan drev landhandel i Vikan og i 1938 innredet han et naust til produksjonslokale for hermetisering av krabbe. Han brukte sin skapende fantasi og laget i samarbeid med dyktige medarbeidere, egne maskiner for fiskeproduksjon og hermetikk emballasje. Han var en kreativ sjel på mange områder, tegnet sine egne etiketter og skrev dikt.”

“Salget i Norge gikk gjennom samarbeid med grossister i Kristiansund, mens eksporten til England skjedde gjennom et Ålesund firma. Krigen i 1940 med emballasje mangel, stoppet etter hvert all hermetikkeksport og produksjon. I 1948 startet han igjen med krabbehermetisering.”

“I 1956 ble drifta av butikken overtatt av sønnen Erling, Einar Næbb-Wikan holdt fram med hermetikkfabrikken, som gikk over fra privat eie til aksjeselskap, Vikan Konserves A/S ble drevet fram til 1975 av svigersønnen Arild Holberg. Hermetikkfabrikken måtte stanse i 1975, men året etter ble fabrikken overtatt av nytt aksjeselskap, A/S Smøla Konserves.”

Kilde: Årbok for Nordmøre museum. 2012

Kategorier: , Stikkord: ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no