Ark Canning Co A/S

Etablert    1949

Opphørt    ?

Ark Canning AS etablert sept 1949, var antagelig en søster- eller datter-bedrift til Hoem Canning AS 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no