Mineralvandfabrikken Norden

Etablert 1891
Opphørt 17.03.1971

«Norden» som merkevare har en lang historie, og preget av ulike eiere/drivere  oppigjennom. Merk at fabrikkmerket (de tre riksvåpnene) går igjen

1891 Oppstart Mineralvandfabrikken Norden
05.03.1897 Mineralvandfabrikken Norden omdannet til firma «Aktieselskabet Mineralvandfabriken Norden«
28.02.1899 «Aktieselskabet Mineralvandfabriken Norden» utgår av Handelsregisteret.
28.02.1899 Startet med dropsfabrikk. Herved anmeldes «Aktieselskabet Drops og Mineralvandfabriken Norden»
 aug 1901 Konkurssalg av maskiner
okt  1901 «Fabriken «Norden»  annonserer for ulike mineralvanntyper
Våren 1941 Trygve Grotli A/S overtar «Norden»
01.01.1964 Erling Mikalsen senior. overtar «Norden»
17.03.1971 Opphører
Kategori: Stikkord: ,