Mineralvannfabrikken “Løven”

Etablert     1900

Opphørt     1976

Peter Brechan startet opp mineralvannfabrikken “Løven” i Løve-apotekets kjelleretasje etter at han i 1897 overtok forretningen etter sin mor, enkefru Sofie Brechan, født Hegge.

Erling Moe-Berntsen overtok Løve-apoteket i 1935 (fra Brechans sønner), samt antagelig etter noen år – driften av mineralvannfabrikken*. I 1943 registrerte L. K. Larsen “Mineralvannfabrikken Løven” (var disponent noen år i forveien).   Hans Tønder Larsen og (L.K.s sønner) Egil og Arnfinn Larsen drev driften fra 1950 (?). Fabrikk lå da i Jullumsgt

Kilder: *”Møre og Romsdal fylkes adressebok ligningsboken1940″, Handelsregistre for Kongeriket Norge (1943), Tidens Krav april 1949, “Løveapoteket i Kristiansund gjennom 250 år” 1996, Møre og Romsdal Adressebok 1954, Tidens Krav juli 1992, Tidens Krav feb 2019

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no