Kirkelandets Husholdningsforening

Etablert     1888

Opphørt     1977 (COOP idag)

Åpnet sitt 4. salgslokale i Brunsvika i 1970 (fra tidligere var det butikk i Loennechen-gården (fra 1920-tallet), Langveien 11 (hvor elektro-utsalget var) og Innlandet).

Vedtok navneendring til Kristiansund Samvirkelag (S-lag) desember 1976. I mars 1977 flyttet man butikken fra Loennechen-gården (og Langveien 11), og inn i nybygget der torghallen hadde stått.

Kooperativen er idag endel av COOP.

Kilder: Tidens Krav feb 1968/nov 1970/ des 1976

Kategori:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no