M. Gaupset

Etablert     1900

Opphørt     

Etablert i 1900 i Kristiansund. Sentralt har i alle år vært kjøtt-produksjon og salg av ulike kjøtt produkter i Kristiansund. Etablert som AS i 1923

  • I 1909 (evt 1915) ble det etablert hermetikkfabrikk i Batnfjord (ved dampskipskaia) – ukjent hvor mange/få år denne var etablert (1915-1920 ???).

I 1976 ble bedriften solgt ut familien. Lokaler var lenge i Skolegata (Kristiansund), til dagens eiere etablerte nye moderne lokaliteter ved Futura på Nordlandet

Avbildet etiketter tilhører Nordmøre Museum

Kilder:  “Gards og ættesoge for Gjemnes” bind2, Gaupset.no

Kategorier: , ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no