Løveapoteket Kristiansund

Etablert     1746

Opphørt     Fortsatt i drift, men kjedeeid av Apotek1

 

Den 18. desember 1745 anbefalt stiftamtmannen Bernt Thranes (død 1777) søknad, og 17.januar 1746 fikk han bevilling av kongen til å åpne det Løveapoteket som skulle bli det første permanente apotek i Kristiansund.

Ove Wind Krag (født 1723, død ca 1783), utdannet apoteker i Bergen og København, søkte i 1755 om bevilling i Kristiansund, og den 20. februar 1756 ble søknaden innvilget.

Krag måtte i 1776 gi opp etter ett tiår med økonomisk depresjon hvor han etter alle sine anstrengelser ble tvunget til å slutte som apoteker på Løveapoteket.

Ole Bornemann Bull (født 14. februar 1747, død 3. desember 1810) kjøpte Løveapoteket på offentlig auksjon i 1777, og drev det frem til 1782.

Frederik Otto Flohr (født 17. november 1740, død 19. mars 1815) fikk bevilling 4. februar 1784, etter at apoteket hadde vært så godt som nedlagt i noen år. I 1803 solgte Flohr Løveapoteket og flyttet til Gården Koksvik i Tingvoll.

Hendrich Christian Gottwaldt (født 1. mars 1774, død 25. januar 1815) kjøpte apoteket og fikk bevilling til å drive det den 3. mars 1803.

Peter Kjeldsberg (født 5. desember 1789, død 15. oktober 1833) fikk bevilling den 7.juli 1818. Han ble også postmester i 1826 da det var vanskelig å livnære seg som apoteker. I 1832 solgte han apoteket til Johan Christopher Jørgensen, men fortsatte som postmester til sin død.

Johan Christopher Jørgensen (født 2. september 1805, død 19 januar 1888). Apoteket som inntil da hadde hatt lokale i den gamle Greendal-gården i bydelen Nordlandet, ble i 1852 flyttet til Kirkelandet. I 1865 solgte han apoteket til Carl Johan Brechan.

Carl Johan Brechan (født 2.januar 1837, død 15. mai 1889). Ved kongelig resolusjon av 15. desember 1877 fikk han tillatelse til å opprette filial i bydelen Nordlandet, som hadde vært uten apotek siden Jørgensen flyttet derfra i 1852. Filialen ble også drevet av Brechans etterfølgere helt til 1922, da den ble gjort om til selvstendig apotek under navn av apoteket Nordstjernen. Etter Brechans død ble apoteket drevet i fru Sophie Brechans navn til 1897, da det ble overtatt av sønnen Peter Brechan. Objekter merket “C J Brechan”

Peter Oluf Brechan (født 31. oktober 1871, død 4. oktober 1903) var en dyktig forretningsmann. I kjelleren i apotekgården anla han også mineralvannfabrikk, som fikk navnet «Løven». Objekter merket “Peter Brechan”

Etter Peter`s tidlige død drev hans kone, Sella Brechan apoteket med bestyrere like til sin død 19. januar 1926. Objekter merket “Peter Brechans Enke”.

Av deres 3 sønner arvet sønnene Carl og Arne apoteket. Objekter merket “Peter Brehans Sønner”. De solgte i 1935 apoteket videre til Erling Moe Berntsen.

Erling Moe Berntsen (født 3. juni 1901) kjøpte apoteket som da lå i Apotekergaten 2 i 1935. Han eide, men drev ikke apoteket.Objekter merket “E Moe-Berntsen”

Otto Dyb var bestyrer fra 1956-1969, fikk bevilling 1969 og pensjonerte seg i 1992 da Løveapoteket og Svaneapoteket ble sammenslått.

Jarle Rosvold blir innehaver av Løveapoteket ved sammenslåingen 1. juli 1992 (se også Jarle Rosvold hos Svaneapoteket).

For mer info anbefales «Løveapoteket Kristiansund 250 år 1746-1996»

Kilde: Norges apotek og deres innehavere, bind II, 1953

 

Kategori: Stikkord: ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no