Bolgen Mølle

Etablert     1837

Opphørt     1912/1913

I 1837 anla Johan Fredrik Schmedling møllebruk i Bolga ved bruk av vannfallet fra Bolga-elva. Kvernesteiner malte opp korn for handelmenn og bakere i Kristiansund. Importert korn kom på seilskuter. Johan utvidet med ølbryggeri (produserte bla. 147 tønner øl i 1866), bakeri og landhandel. Sønnen Rasmus Parelius Schmedling (navn på konvolutt) overtok i 1866. Bolgavannet ble i 1912 ekspropriert som drikkevann for Kristiansund. Bolgen Mølle la ned i 1913. Ølproduksjonen antas å være grunnlaget for det som ble Christianssunds Bryggeri (1875-1888/89)

Kilder: “Kulturhistorie for Frei” (1986)

Kategori: Stikkord: , ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no