Bakkens sprog- & handelsskole

Etablert      1894

Opphørt     1945

Skolen, som er en av de eldste handelsskoler i landet, ble startet 1. september 1894 av skolestyrer Hilmar L. Bakken. Han drev skolen uavbrutt i 45 år til sin død i juli 1940. En meget stor del av byens og atskillige av distriktenes forretningsfolk fikk sine første teoretiske handelskunnskaper på «Bakken-skolen».  Birger Lader drev skolen fra 1940, og fra 1. juni 1945 skiftet skolen navn til “B. Lader’s Handelsskole, Kristiansund”.

Kilde: Kristiansunds Næringsliv – 200-års jubileet 1742-1942, Tidens Krav 31. mai 1945

Kategori: Stikkord: , ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no