Sverre Jansen A/S

Etablert1937
Opphørt1973

 

Tekst fra 1942: Boken “Kristiansunds Næringsliv, 200-års jubileet 1742-1942”.

“Kolonial og delikatesseforretning

Firmaet ble startet 23 mai 1937 med kjøpmann Sverre Jansen som disponent.

Forretningen har rommelige og tidsmessige lokaler i egen forretningsgård i Dr. Werrings gate 2, hjørnet av Langveien. Firmaet har til en hver tid søkt å holde best mulig utvalg av førsteklasses varer, og dette skaffet snart en stigende kundekrets slik at forretningen i dag (1942) står som en av de ledende i bransjen.

Kjøpmann Sverre Jansen er født i Kristiansund 27. mai 1906.

Etter konfirmasjonen var han i 5 år ansatt på kontoret i firmaet Ingvald Watten. I 1927 reiste Jansen til Spania for å lære språket. Etter et halvt års opphold i Nordspania kom han til Valencia, hvor han fikk ansettelse i Siemens-Schuckerts derværende filial. Her arbeidet han først som byselger og senere som speditør. I 1929 fikk Jansen ansettelse som assistent på leseværelse i den Norske Sjømannsmisjon i Valencia. Dette var et arbeid som interesserte han meget og etter et års tid fikk han en lignende stilling ved Sjømannsmisjonen i Montreal i Canada. Et langvarig sykdomstilfelle gjorde at han ikke kunne overta stillingen i Canada, og reisen gikk deretter hjem til Kristiansund. Etter å ha tatt handelsskoleeksamen hadde kjøpmann Jansen blitt ansatt på kontoret hos Hoem Canning Co. A/S.

Sammen med kjøpmann Jansen deltar hans frue, Gudrun Jansen, i forretningsledelsen. Hun har årelang praksis i kolonialbransjen – fra sin fars forretning, firmaet P. Gjerde. I alt 6-7 personer beskjeftiges i Sverre Jansen A/S.”

Gjerde & Jansen A/S

Kolonialforretning – Nordlandet

Firmaet Gjerde & Jansen A/S  startet i oktober 1934.

Forretningen har helt fra starten av hatt sine lokaler i Dalegata 36. Den omfatter alle slags kolonialvarer, og har en stor kundekrets blant byens befolkning. To ekspeditriser har beskjeftigelse i firmaet, og disponent er kjøpmann Sverre Jansen.”

 

Sverre Jansen A/S avsluttet driften av forretningen juli 1973 og overlot driften til Odd Maridal A/S.

Gjerde & Jansen AS ble avviklet i 1954

Kilder: Kristiansunds Næringsliv, 200-års jubileet 1742-1942, Tidens Krav, Norsk Lysningsblad 1954

Kategori: Stikkord:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no