NP 14.03

År

Særtrekk  Skrivefeil “R”

Metalltype  Nikkel

Skrift på forsideSundbaate”R”ne Kristiansund

Skrift på bakside  Sundbaatene Kristiansund

Størrelse, mål  27 x 21 mm

Opplag  1000

Annet  Baksiden er motvendt

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no