NP 14.02

År

Særtrekk

Metalltype  Nikkel

Skrift på forside  Sundbaatene Kristiansund

Skrift på bakside  Sundbaatene Kristiansund

Størrelse, mål  27 x 21 mm

Opplag  7000

Annet  Baksiden er lik forsiden, men motvendt

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no