Marie Normans Etg.s Boghandel

Etablert1891 (1874)
Opphørt1926 (2012)

 

Reklametrykksak på “matpapir”-papir (12x15cm) og en kvittering.  “Marie Norman” ble etablert i 1874, og kjøpt av Georg Sverdrup i 1891, og drevet under navnet “Marie Normans Efg.s Boghandel” til 1926. Da skiftet det navn til Sverdrups Bokhandel  (senere Sverdrup Bokhandel). Butikken ble nedlagt i 2012.

Kilder: Romsdals Amtstidende 1914, Tidens Krav 1946, “Sverdrups Bokhandel a/s 100 år 1874-1974”

Kategori:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no