L. Eriksen Uhr og Guldvareforretning

Etablert     1892

Opphørt     1940 (flyttet til Molde og fortsatte der)

Lars Eriksen flyttet til byen høsten 1892 og holdt til i Brinchmanns Gaard ved Torvet. Stadskonduktør Hagbart Brinchmann kjøpte Prestegaarden med have og bygde byens største bygning der. Et boligkompleks med butikker i første etasje. Mai 1895 var bygget med Grand hotel ferdig og klar til åpning. L Eriksen døde i Sunndalen 1904, han var da blitt blind etter en ulykke noen år tidligere. Alle hans 4 brødre er også urmakere og spredt på de forskjelligste kanter ( Kilde: Kristiansund i ældre og nyere tid av H. M. Neeraas).

“Utvidet etter hvert til også å omfatte optiske instrumenter, sølv, gull og plettsaker. Etter brannen i 1940 ble firmaet husvill og Eriksens sønn flyttet da til Molde hvor firmaet fortsatte.” Kilde: Tidens Krav 16/8 1962)

Kategori: Stikkord: , ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no