Kristiansund Kommunale Sundbåtselskap

Etablert 1918 (1875)
Opphørt Fortsatt i drift

Kristiansund Kommunale Sundbåtselskap

Med sine 148 (2023) år i fart på havna i Kristiansund regnes sundbåtene som verdens eldste kollektive transportselskap.

Den 1. februar 1918 tok Kristiansund kommune over selskapet etter Christiansunds Dampbaadssamlag. Etter at selskapet i 40 år nærmest hadde gått av seg selv valgte styret å diskutere samlagets framtid. Passasjertallene hadde steget jevnt og trutt. Selskapet var preget av optimisme, men krigsøkonomiens realitet måtte før eller senere vurderes. Man erkjente etter hvert at driften ble vanskelig uten kommunal deltagelse. Styret valgte å ta skrittet fullt ut og tilbød kommunen å overta båter, anløpssteder og drift, i stedet for å forsøke å drive videre med kommunale tilskudd.

Det var først i 1928 at de skiftet navnet til Kristiansund Kommunale Sundbåtselskap, da det ble lagt under Havnefogden.

Bruk av poletter falt bort fra 1951, da de gikk over til papirbilletter. I tillegg til disse billettformene var det overgangsbilletter både til Innlandet, Nordlandet og Gomalandet, samt transportbilletter for mindre gods. Dessuten var det Dag og Natt-billetter, Spesialbilletter, Månedskort, Sesongkort og klippekort.

For å se alle sundbåtpolettene som de ulike selskapene hadde; klikk HER

Kilder: Poletthefte av Geir A. Sæther, Sundbåten av Sven Erik og Tor Olsen 2005