Christiansunds Dampbaadssamlag

Etablert     1875

Opphørt     

Med sine 145 år i fart på havna i Kristiansund profileres gjerne sundbåtene som verdens eldste kollektive transportselskap i kontinuerlig drift.

Fergeselskapet ble stiftet 16 Desember 1875 av kjøpmennene Septimus og Michel Flyum, lærerne J.G. Helseth og Th. Torske. En av de største aksjonærene var konsul Bendix Heide.

Aksjekapitalen bestod til å begynne med av 2.000 spesidaler. Disponent, kasserer m.m. var P. W. Petersen. Fører av første båt var Ivar Rougset.

De to første sundbåtene var bygget ved Christiansand (S) Mek. Verksted, og navnene var henholdsvis Kvik (1876), Rap (1877). Sistnevnte hadde også funksjon som nødbåt og ble derfor ofte kalt Nøa.

I 1878 kom Fram, som var laget i Trondheim. I 1912 kom Lyn.

«Den mest karakteristiske fergen var likevel Framnæs.»

Fergen ble bygd som bygg nummer 1 ved Moss Verft 1908. Den fikk navnet «Framnæs 3» og gikk i rute mellom Framnæs brygge ved Skillebekk i Kristiania og Dronningen og Oscarshall på Bygdøy. Under 1. verdenskrig ble fergen overflødig og solgt til Christiansund Dampbaadsamlag i 1916, året etter seilte den til Kristiansund rundt kysten for egen maskin.

Etter å ha kjørt som sundbåt i 34 år ble den tatt ut av trafikk 20. februar 1951 som den siste sundbåten som var drevet med damp. På slutten av 1950-tallet ble den solgt som lekter til Rørvik i Nord-Trøndelag. 2003 ble det besluttet å gjenoppbygge båten under ledelse av Stiftelsen Framnæs. Den ble tatt i bruk 16. juni 2012 etter gjenoppbygning av den opprinnelige fergen fra 1908 med utstrakt bruk av originaldeler. Også den opprinnelige dampmaskinen er restaurert, den brukes imidlertid bare til demonstrasjon, fergen selv drives av en dieselmotor.» (Wikipedia)

Jomfruturen for sundbåtselskapet gikk lørdag 18.11.1876. Fergen gikk fra Kirkelandet til Nordlandet, senere også Innlandet. Etter fusjon 15.05.08 med Gomalandet Aktie-Dampbaadsamlag, gikk fergene også til Gomalandet. Fra 1912 til et stykke ut på 30-tallet hadde båtene også anløp på Dahle. I moderne tid, midt på 70-tallet, ble det også forsøkt med båt til Averøy (Øybuss), men dette vågestykket gikk snart inn.

Selskapet ble fra februar 1918 overtatt av Kristiansund kommune, men fikk navnet Kristiansund kommunale Sundbåtvesen først i 1928, da det ble lagt under Havnefogden.

De første polettene (trafikkpengene) er en usikker på hvem som har tegnet, men fra 1885 var det Ivar Throndsen. Ivar Throndsen begynte etter et kortere utenlandsopphold på Den Kongelige Mynt, Kongsberg i 1880. Nedtegninger ved DKM viser at polettene ble produsert der fra 1891. Throndsen benyttet også andre mindre mek. Verkstederog muligens kan seriene før 1891 med blank revers, være produsert andre steder enn på Kongsberg.

Første året var billettprisen 3 shilling, i 1877 10 øre, for så straks å bli satt ned til 3 øre kjøpt på land og 5 øre kjøpt om bord. Fra 1917 og senere, har billettprisen vært 6 øre eller høyere. Under 2. verdenskrig var prisen 15 øre. Pollettene ble også i stor grad benyttet som vekslepenger. I 1950-51 var det slutt med polletter.

3 serier av i alt 29 registrerte, er produsert hos Sporrong, Stockholm, Sverige. Poletten er alle ovale. En ser da bort fra Gomalandets ADS`s 2 poletter som er runde. (Poletthefte 16.11.1995, Nordmøre Myntsamlerforening)

For å se alle sundbåtpolettene som de ulike selskapene hadde; klikk HER

Kategori: Stikkord: , ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no