A/S Automobilforretningen

Etablert   1923

Opphørt  1931 (overdratt til Bilforretningen A/S)

Sigurd Loennechen var første bilforhandler i Kristiansund, og etablerte i 1923 A/S Automobilforretningen. Selskapet drev bla. agentur, handelsvirksomhet,  reparasjonsvirksomhet  og bensinutsalg

I 1931 ble selskapet  Bilforretningen A/S etablert, med Loennechen mfl som eiere. Dette nye selskapet videreførte  driften av A/S Automobilforretningen.

I november 1936 åpnet nytt bilverksted og lokaler for bilutstilling samt bensinsalg i Bendixens gate (“turntomten”), men brant i 1940.

Ny bensinstasjon  ble bygd opp på samme tomt (Smeby)

 

Kilder: Det Norske Næringsliv 1942, Handelsregistre for Norge 1931, Erling Winje 75 år (1990)

Kategori:
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no