Ulike samleobjekter – Averøy

Diverse saker, som ikke nødvendigvis er typisk firma-spesifisert, eller saker fra firma uten nærmere beskrivelse
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no