Privatbanken i Kristianssund

Etablert     1869

Opphørt     

Privatbanken i Kristianssund. Emaljeskilt. Fra 1920-1930-årene (??). Legg merke til dobbel  s i Kristianssund..
Etablert 1869 som filial av Privatbanken i Trond hjem, og var den eldste forretningsbanken i M&R. 
Holdt endel år til i flotte kommunehuset (bygd 1909)vis a vis Grand Hotel, i 1931 flyttet de fra Langveien 1 til Skolegaten. I 1940 etablerte de seg i midlertidig lokaler i Damehjemmet i Langveien, så en kort periode i gjenoppbygde Grand Hotell – deretter i nabobygården hvor banken holdt til senere. Fra 1934 var banken filial av A/S Forretningsbanken (Trondheim), og etter diverse fusjoner endte banken som Fokus bank og i dag Danske Bank.
Kilder: Fylkesleksikon 1942
Kategorier: ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no