P. Soleims Sønner

Etablert1864
Opphørt2008 (?)

 

P. Soleim startet i ung alder som lærling bl.a. hos mestrene Endre Aasen og Bjørnaas. Han startet for seg selv i 1864 i Torvgaten, Kristiansund. Fra 1885 omfattet den også briller. Senere flyttet han til paviljongen i Massastredet, så til Kaffistovas gård i Torggaten, og så til Grand Hotel hvor han ble til brannen i 1940. Fra da til 1950 ble det flere ganger flyttesjau fram til de flyttet til slakter Røsbergs nybygg i Nedre Enggate 6 (Torvgaten).

Brødrene Soleim, Johan og Cato, overtar i 1890 etter sin far. Slutten av 50-tallet tar Anders Soleim, sønn av Johan, over som eneeier. Ved hans bortgang i 1962, overtar fru Synnøve Soleim firmaet. Jon Cato Soleim var den siste driveren før de la ned bedriften.  Varsel om sletting P SOLEIMS SØNNER, Nedre Engg 6 Boks 294, 6501 KRISTIANSUND N, org. nr. 948 183 927, sto i Tidens Krav 14.11.2008.

Litt info om Soleim-klokka

Kilder: “Kristiansunds næringsliv – 200-års jubileet 1742-1942”.

           “Tidens Krav 11. jan 1964”

 

Kategori: Stikkord: ,
Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no