NP 14.03 b

År

Særtrekk  Skrivefeil “R” på begge sider

Metalltype  Nikkel

Skrift på forside  Sundbaate”R”ne Kristiansund

Skrift på bakside  Sundbaate”R”ne Kristiansund

Størrelse, mål  27 x 21 mm

Opplag  1 kjent eksemplar

Annet  Baksiden er motvendt

 

Denne siden er drevet av amatørsamlere, med fokus på eldre samleobjekter fra Kristiansund og Nordmøre.
© 2023 KSUarkivet.no